پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و معمولا از جنس فلز می باشد پیچ ستاره ای گونه ای از پیچ می باشد که طرح روی سر پیچ (گل پیچ ) یک ستاره ی شش پر است نام عمومی کله پیچ در این نوع از پیچ ،ستاره است پیچ های ستاره ای عمدتا در خودروها ، موتورسیکلت ها ،سیستم ترمز دوچرخه ها (از نوع ترمزهای دیسکی ) هارد دیسک ،سامانه های کامپیوتری (رایانه ای ) و لوازم الکترونیکی استفاده می شود

مشخصات :

مدل : M2.5 ( ستاره ای )

قطر پیچ : 2.5 میلی متر

قطر سر پیچ : 4.3 میلی متر

طول : 8 میلی متر

جنس : استیل

*قیمت برای یکعدد محاسبه شده *

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x8mm

  • کد محصول: M2.5x8mm Stainless Steel Star Screw
  • موجودی: در انبار
  • 950 تومان


این محصول داری حداقل 5 عدد خرید می باشد

محصولات مرتبط

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x4 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x4 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

800 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x5 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x5 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,000 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x6 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x6 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x8 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x8 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x10 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x10 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,600 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2x12 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2x12 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,200 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x20 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M2x20 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,200 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2x16 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2x16 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,700 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x5 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x5 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

752 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x6 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x6 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

900 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x8 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x8 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,100 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x10 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x10 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,300 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x12 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x12 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x16 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x16 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,700 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x20 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x20 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,300 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x25 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x25 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,453 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x30 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M2.5x30 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,777 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x5 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x5 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

800 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x6 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x6 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,000 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x8 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x8 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,200 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x10 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x10 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,400 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x12 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x12 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,600 تومان

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x16 میلیمتر

پیچ سر خزینه چهارسو استیل M3x16 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,799 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x20 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x20 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,800 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x25 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x25 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x30 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M3x30 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,500 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M4x8mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M4x8mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,615 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M4x10mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M4x10mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,500 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M4x14mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M4x14mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,369 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M4x20mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M4x20mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

4,000 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x8mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x8mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,262 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x10mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x10mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,584 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x14mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x14mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

3,230 تومان

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x20mm

پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M5x20mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

3,769 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x10 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x10 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,950 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x12 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x12 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,250 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x16 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x16 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

2,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x20 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x20 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

3,000 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x25 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x25 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

3,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x30 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x30 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

4,000 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x40 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x40 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

4,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x50 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x50 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

5,500 تومان

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x60 میلیمتر

پیچ سرخزینه چهارسو استیل M5x60 میلیمتر

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

6,500 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x4mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x4mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

800 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x5mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x5mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

900 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x6mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x6mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,000 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x8mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x8mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,100 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x10mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2x10mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

1,200 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x4mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x4mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

800 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x5mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x5mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

850 تومان

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x6mm

پیچ سر خزینه ستاره ای استیل M2.5x6mm

پیچ به انگلیسی Bolt  یا Screw نوعی روش و وسیله برای اتصال است که به صورت مارپیچی رزوه شده و م..

900 تومان

برچسب ها: پیچ سرخزینه ستاره ای استیل M2.5x8mm, پیچ و مهره, قطعات مکانیکی