نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده را بر عهده دارند درواقع نازل جزئی از یک پرینتر سه بعدی است که رشته مذاب را در ناحیه ساخت قرار می دهد نازل از یک آلیاژ سخت و مقاوم در برابر دما ساخته شده است که برای فیلامنتهای استاندارد سه بعدی مناسب است این نازل MK با فناوری پردازش پیشرفته ساخته شده است، که مدل چاپ را صاف و ظریف تر می کند، مقاومت را از گوشه ها کاهش می دهد و از مسدود شدن فیلامنت با پخ گرد جلوگیری می کند.

 Made from International brass material, Feeding Chamfer with Round Aperture: The nozzle is designed in smooth feeding chamfer with round aperture, which greatly helps reduce friction resistance to the filament, promoting smoother filament feed-in
Uniquely designed MK nozzle is Crafted with advanced processing technique, helping deliver much smoother final prints.
Sleek inner wall Smooth filament feed-out: Compared to Common nozzle, MK nozzle has smooth inner wall with less glitches, lower viscosity and smoother filament-pushing
Applicable models: CR-6 SE/Ender-3 series/Ender-5 series/Ender-6/CR-10/CR-10S/CR-10 Mini/CR-10 Max/CR-10 V2/CR-10 V3/CR-10 Smart/CR-200B/CR-5060 Pro/CR-5 Pro-H.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

نازل اکسترودر 0.2mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

  • کد محصول: Creality Nozzle 0.2mm
  • موجودی: 3
  • 42,000 تومان


محصولات مرتبط

نازل MK8 برنجی 0.2mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.2mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده را..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.4mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.4mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.3mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.3mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.5mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.5mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.35mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.35mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

10,595 تومان

نازل MK8 برنجی 0.6mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.6mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.9mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.9mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

نازل MK8 برنجی 1.0mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 1.0mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل MK8 برنجی 0.7mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.7mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

نازل MK8 برنجی 0.8mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل MK8 برنجی 0.8mm پرینتر سه بعدی فیلامنت 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

13,464 تومان

نازل اکسترودر 0.4mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل اکسترودر 0.4mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

42,000 تومان

نازل اکسترودر 0.2mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل اکسترودر 0.2mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

42,000 تومان

نازل اکسترودر 0.3mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل اکسترودر 0.3mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

42,000 تومان

نازل اکسترودر 0.5mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل اکسترودر 0.5mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm

نازل ها در پرینترهای سه بعدی یکی از قطعات انتهایی اکسترودر هستند که وظیفه تزریق فیلامنت ذوب شده ..

42,000 تومان

برچسب ها: نازل, نازل اکسترودر 0.2mm پرینتر سه بعدی کریلیتی 1.75mm, قطعات پرینتر سه بعدی