کانکتور شفت سه نظامکانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 2.3mm

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 2.3mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

36,250 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 3.17mm

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 3.17mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

36,250 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 2.3mm آلن خور

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 2.3mm آلن خور

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

77,679 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 3.17mmآلن خور

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO برنجی شفت 3.17mmآلن خور

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 4 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 4 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

77,679 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 5 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 5 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

77,679 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 6 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 6 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

77,679 تومان

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 8 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام مینیاتوری JTO فولادی شفت 8 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز 0.3mm الی 4mm  که سوراخ پشت سه نظام 6 میلی متر باشد به ..

77,679 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 3.17mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 3.17mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 4mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 4mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

51,785 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 5mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 5mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

62,143 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 6mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 6mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

62,143 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 6.35mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 6.35mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

62,143 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 7mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 7mm

این کانکتور برای سه نظام سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار می رود در ..

62,143 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 8mm

کانکتور شفت سه نظام B10 برنجی شفت 8mm

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

62,143 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 4 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 4 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

82,857 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 5 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 5 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام مینیاتوری سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار ..

82,857 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 6 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 6 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام  سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار می ر..

82,857 تومان

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 6.35 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام B10 فولادی شفت 6.35 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام  سایز0.6mm-6mm  که سوراخ پشت سه نظام 10 میلی متر باشد به کار می ر..

101,500 تومان

کانکتور شفت سه نظام B12 فولادی شفت 11 میلیمتر

کانکتور شفت سه نظام B12 فولادی شفت 11 میلیمتر

این کانکتور برای سه نظام  سایز1.5mm-10mm  که سوراخ پشت سه نظام 12 میلی متر باشد به کار می ..

129,464 تومان

نمایش 1 تا 20 از 39 (2 صفحه)