مهرهتصحیح جستجو

مهره برنجی آجدار M2X3X3.2

مهره برنجی آجدار M2X3X3.2

امروزه با توجه به افزایش کاربرد پرینترهای سه بعدی و تولید قطعات اولیه با این پرینترها و لزوم متصل ..

مهره برنجی آجدار M2X4X3.2

مهره برنجی آجدار M2X4X3.2

امروزه با توجه به افزایش کاربرد پرینترهای سه بعدی و تولید قطعات اولیه با این پرینترها و لزوم متصل ..

مهره برنجی آجدار M2X5X3.2

مهره برنجی آجدار M2X5X3.2

امروزه با توجه به افزایش کاربرد پرینترهای سه بعدی و تولید قطعات اولیه با این پرینترها و لزوم متصل ..

مهره برنجی آجدار M3X3X4.2

مهره برنجی آجدار M3X3X4.2

امروزه با توجه به افزایش کاربرد پرینترهای سه بعدی و تولید قطعات اولیه با این پرینترها و لزوم متصل ..

مهره شش گوش سایز  M2

مهره شش گوش سایز M2

مهره های برای وصل کردن پیچ ها به دیگر اجسام به کار می روند و اکثریت مهره ها به صورت شش ضلعی فرم داده..

430 تومان

مهره شش گوش سایز  M2.5

مهره شش گوش سایز M2.5

مهره های برای وصل کردن پیچ ها به دیگر اجسام به کار می روند و اکثریت مهره ها به صورت شش ضلعی فرم داده..

538 تومان

مهره چهار گوش استیل M3

مهره چهار گوش استیل M3

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط این..

1,500 تومان

مهره چهار گوش استیل M4

مهره چهار گوش استیل M4

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط این..

1,800 تومان

مهره چهار گوش استیل M5

مهره چهار گوش استیل M5

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط این..

2,700 تومان

مهره چهار گوش استیل M6

مهره چهار گوش استیل M6

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط این..

4,900 تومان

مهره چهار گوش سایز M3

مهره چهار گوش سایز M3

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط ا..

150 تومان

مهره پرچی گرد لبه دار M3

مهره پرچی گرد لبه دار M3

مهره های پرچی عبارت هستند از یک تکه ی مهره ای شکل و قابل پرچ که از یک طرف قطعه کار قابل نصب و انجا..

850 تومان

مهره چهار گوش سایز M3.5

مهره چهار گوش سایز M3.5

نام گذاری مهرهای چهار گوش  به خاطر شکل ظاهری آن است   که به صورت مربعی است که وسط ا..

100 تومان

مهره برنجی آجدار M3X4X6

مهره برنجی آجدار M3X4X6

مهره برنجی آج دار چیست ؟ مهره برنجی آجدار مهره ای استوانه ای شکل است که در قسمت خارجی دارای آج های..

مهره پرچی گرد لبه دار M4

مهره پرچی گرد لبه دار M4

مهره های پرچی عبارت هستند از یک تکه ی مهره ای شکل و قابل پرچ که از یک طرف قطعه کار قابل نصب و انجا..

700 تومان

مهره برنجی آجدار M3X4X4

مهره برنجی آجدار M3X4X4

مهره برنجی آجدار مهره ای استوانه ای شکل است که در قسمت خارجی دارای آج هایی میباشد که به منظور عد..

مهره شش گوش سایز M4

مهره شش گوش سایز M4

مهره شش گوش آهنی یا مهره آهنی ( مهره معمولی ) گروهی از اتصالات است که به صورت حفره یا استوانه ای ر..

170 تومان

مهره پرچی شش گوش  لبه دار M5

مهره پرچی شش گوش لبه دار M5

مهره های پرچی عبارت هستند از یک تکه ی مهره ای شکل و قابل پرچ که از یک طرف قطعه کار قابل نصب و انجا..

مهره پرچی گرد لبه دار M5

مهره پرچی گرد لبه دار M5

مهره های پرچی عبارت هستند از یک تکه ی مهره ای شکل و قابل پرچ که از یک طرف قطعه کار قابل نصب و انجا..

1,000 تومان

مهره برنجی آجدار M3x4x4.8

مهره برنجی آجدار M3x4x4.8

مهره برنجی آج دار چیست ؟ مهره برنجی آجدار مهره ای استوانه ای شکل است که در قسمت خارجی دارای آج های..

1,300 تومان

نمایش 1 تا 20 از 69 (4 صفحه)