فیلامنت تمیز کننده  نازل پرینتر سه بعدی eCleaning eSUN : با تمیز کردن نازل پرینتر سه بعدی eCleaning eSUN به شما امکان می دهد چاپ های دقیق و عاری از مشکلات رنگ و جریان تولید کنید در واقع ، تمام ذرات باقیمانده را که ممکن است نازل را مسدود کند یا بر چاپ های بعدی ،تاثیر بگذارد ، از بین می برد به عنوان یک ابزار نگهداری ، به شما کمک می کند تا عمر اکسترودر را افزایش دهید این فیلامنت نیمه شفاف 100 گرمی با قطر 1.75mm است و برای استفاده از 50 تا 200 میلی متر چاپ آن را در همان دمای آخرین فیلامنت استفاده شده آغاز کنید سپس به دمای چاپ فیلامنت بعدی بروید فیلامنت تمیز کننده eCleaning  را می توان در محدوده دمایی که از 160 تا 300 درجه سانتی گراد است چاپ کرد این فیلامنت تمیز کننده است و نمی توان به عنوان یک ماده مستقل مورد استفاده قرار گیرد .
فیلامنت تمیز کننده نازل پرینترسه بعدی eCleaning eSUN 1.75

فیلامنت تمیز کننده نازل پرینترسه بعدی eCleaning eSUN 1.75

با تمیز کردن نازل (  eCleaning esun ) فیلامنت تمیز کننده به شما امکان می دهد چاپ های دقیق و ع..

! ناموجود !

فیلامنت تمیز کننده نازل پرینترسه بعدی eCleaning eSUN 3mm

فیلامنت تمیز کننده نازل پرینترسه بعدی eCleaning eSUN 3mm

با تمیز کردن نازل (  eCleaning esun ) فیلامنت تمیز کننده به شما امکان می دهد چاپ های دقیق و ع..

! ناموجود !

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)
بالا