فلنج نگه دارنده فرز اره ای: این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به موتور تحقق می بخشد تا برشکاری مد نظر انجام پذیرد.از جمله ویژگی های برجسته این کالا نصب و بکارگیری آسان بر روی موتور می باشد.

شفت موتور: 5mm

رنگ: سیاه

رنگ آچار: طلایی

طول آچار آلن: ۴۹mm

جنس: فلز

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 5 میلیمتر

  • کد محصول: فلنج- 5mm
  • موجودی: 49
  • 117,000 تومان


محصولات مرتبط

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 5 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 5 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای: این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به موتو..

117,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 6 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 6 میلیمتر

ابزارگیر سنگ فرز این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخ..

123,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 8 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 8 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل ..

123,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 10 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 10 میلیمتر

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

123,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 12 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 12 میلیمتر

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

123,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای دریل شفت واسط 10mm

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای دریل شفت واسط 10mm

فلنج نگه دارنده فرز اره ای این فلنج که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل ..

50,000 تومان

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 4 میلی متر

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 4 میلی متر

این  کانکتور رابط فرز اره ای به موتور با شفت 4 میلی متر می باشد که با این رابط  فلنج های ن..

85,000 تومان

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 5 میلی متر

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 5 میلی متر

این  کانکتور رابط فرز اره ای به موتور با شفت 4 میلی متر می باشد که با این رابط  فلنج های..

85,000 تومان

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 6 میلی متر

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 6 میلی متر

این کانکتور رابط فرز اره ای به موتور با شفت 4 میلی متر می باشد که با این رابط  فلنج های نگهدا..

85,000 تومان

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 8 میلی متر

کانکتور واسط فرز اره ای روی موتور با شفت 8 میلی متر

این کانکتور رابط فرز اره ای به موتور با شفت 4 میلی متر می باشد که با این رابط  فلنج های نگهدا..

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 5mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 5mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

148,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 8mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 8mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

175,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 6mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 6mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

175,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 10mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 10mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

210,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 12mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 12mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

210,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای دریل شفت واسط 6.35mm

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای دریل شفت واسط 6.35mm

فلنج نگه دارنده فرز اره ای :این فلنج که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل..

52,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 6.35mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 6.35mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

210,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 6.35 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 6.35 میلیمتر

ابزارگیر سنگ فرز :این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می ب..

123,000 تومان

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 14 میلیمتر

فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 14 میلیمتر

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

123,000 تومان

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 14mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 14mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 16mm

کیت فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای سه نظام و موتور با شفت 16mm

این کالا که شفت رابط فرز اره می باشد امکان وصل تیغ فرز اره ای را به دریل تحقق می بخشد تا برشکاری مد ..

215,000 تومان

برچسب ها: فلنج, فلنج نگهدارنده, فلنج نگهدارنده فرز اره ای, ابزارگیر،ابزارگیر سنگ زنی, ابزارگیر سنگ زنی و پرداخت, فلنج نگه دارنده فرز اره ای برای موتور با شفت 5 میلیمتر